Symptomen

Om voedsel(toxi-)infecties (VTI) te voorkomen, dienen de hygiënevoorschriften en de koude- en warmteketen te worden gerespecteerd. Als u vermoedt dat een levensmiddel de oorzaak van een VTI is, bewaar het dan koel en neem contact op met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV): meldpunt@favv.be of 0800 13 550. Neem contact op met uw huisarts als de symptomen aanhouden of verergeren. 

Wat zijn de symptomen van een voedsel(toxi-)infectie (VTI)?

De symptomen van een VTI zijn afhankelijk van het ingenomen micro-organisme of de toxine en van de gezondheid van de besmette persoon

De meest voorkomende symptomen zijn:

  • buikpijn
  • diarree
  • braken
  • koorts  
  • hoofdpijn en moeheid (minder vaak).

Na het eten van besmet voedsel varieert de tijd tot het verschijnen van symptomen (incubatietijd) van enkele uren tot enkele dagen tot enkele maanden, afhankelijk van het betrokken micro-organisme.

Symptomen veroorzaakt door de inname van een toxine treden meestal binnen enkele uren na de maaltijd op.

Er kunnen ernstigere complicaties optreden, zoals septikemie, nierblokkade, zenuwaandoeningen, miskraam.

Het voornaamste doel van de surveillance van voedsel(toxi-)infecties is hun oorsprong te achterhalen en preventieve maatregelen te kunnen nemen om andere gevallen te voorkomen.

QR code

QR code for this page URL