Risicogroepen

Om voedsel(toxi-)infecties (VTI) te voorkomen, dienen de hygiënevoorschriften en de koude- en warmteketen te worden gerespecteerd. Als u vermoedt dat een levensmiddel de oorzaak van een VTI is, bewaar het dan koel en neem contact op met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV): meldpunt@favv.be of 0800 13 550. Neem contact op met uw huisarts als de symptomen aanhouden of verergeren. 

Welke mensen lopen een risico?

Een voedsel(toxi-)infectie kan meer of minder ernstig zijn al naargelang het ingenomen micro-organisme of de ingenomen toxine en de gezondheid van de besmette persoon.

Sommige mensen lopen een hoger risico op een VTI:

  • kinderen
  • ouderen
  • zwangere vrouwen
  • immuungedeprimeerde personen (mensen met kanker, aids, enz.).

Het voornaamste doel van de surveillance van voedsel(toxi-)infecties is hun oorsprong te achterhalen en preventieve maatregelen te kunnen nemen om andere gevallen te voorkomen.

QR code

QR code for this page URL