Risicogroepen

Om voedsel(toxi-)infecties (VTI) te voorkomen, dienen de hygiënevoorschriften en de koude- en warmteketen te worden gerespecteerd. Als u vermoedt dat een levensmiddel de oorzaak van een VTI is, bewaar het dan koel en neem contact op met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV): meldpunt@favv.be of 0800 13 550. Neem contact op met uw huisarts als de symptomen aanhouden of verergeren. 

Welke mensen lopen een risico?

Een voedsel(toxi-)infectie kan meer of minder ernstig zijn al naargelang het ingenomen micro-organisme of de ingenomen toxine en de gezondheid van de besmette persoon.

Sommige mensen lopen een hoger risico op een VTI:

  • kinderen
  • ouderen
  • zwangere vrouwen
  • immuungedeprimeerde personen (mensen met kanker, aids, enz.).

Het voornaamste doel van de surveillance van voedsel(toxi-)infecties is hun oorsprong te achterhalen en preventieve maatregelen te kunnen nemen om andere gevallen te voorkomen.

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

QR code

QR code for this page URL